Kdo je atipični davčni zavezanec in kaj je ID za DDV?

Kdo je atipični davčni zavezanec in na kaj mora biti pozoren?

Atipični davčni zavezanec je termin, ki marsikomu še ni zelo dobro poznan, marsikdo pa je zanj kljub vsemu že slišal. Kdo je atipični davčni zavezanec in zakaj se za tak tip zavezanca sploh odločiti? Kakšne so obveznosti atipičnega davčnega zavezanca? Kako oddati vlogo za atipičnega davčnega zavezanca in kaj je obrazec DDV-o? Vse to so vprašanja, ki si jih zastavljajo številni podjetniki pri nas.

Primarno podjetniki pri nas atipični davčni zavezanci postanejo takrat, kadar želijo poslovati s strankami iz EU, medtem ko v Sloveniji DDV še ne zaračunavajo. Da bi bolje razumeli institut atipičnega davčnega zavezanca, pa moramo najprej vedeti, kdo je zavezanec za DDV.

Kdo je zavezanec za DDV?

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki neodvisno in samostojno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost.

Kljub temu pa to ne pomeni, da morajo biti vsi davčni zavezanci vključeni tudi v sistem obračunavanja DDV, s tem pa tudi ne v obveznost pridobitve ID za DDV.

Zavezanec za DDV je potrebno postati, če je:

  • posameznik v preteklih 12 mesecih presegel prag 50.000 evrov obdavčljivega prometa;
  • posameznik v tekočem koledarskem letu presegel limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
  • posameznik prejel storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • posameznik opravljal oz. opravlja storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU.

Kdo je lahko atipični davčni zavezanec?

Atipični davčni zavezanci so torej tisti, ki niso »navadni« DDV zavezanci.

Posameznik lahko atipični davčni zavezanec postane v zadnjih treh zgoraj navedenih primerih. DDV se v tem primeru obračunava samo v povezavi s prejemom blaga oz. storitev od davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU.

Kdaj uporabljati ID za DDV?

Atipični davčni zavezanec ob tem, ko postane atipični davčni zavezanec, pridobiti tudi svojo ID številko, ki je mnogim bolje poznana kot ID za DDV. Kljub vsemu pa atipičnemu davčnemu zavezancu ID za DDV ni potrebno uporabljati zmeraj, pač pa ID številko posameznik uporabi pri poslovanju s subjekti iz drugih držav članic EU.

Pri tem se ob prodaji blaga in storitev slovenskega DDV ne zaračunava. Atipični davčni zavezanec tako v primeru, ko storitev opravi davčnemu zavezancu iz Slovenije, DDV-ja ne obračunava, hkrati pa tudi nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

Kaj mora atipični zavezanec vedeti o izstavitvi računa?

Kot smo opisali že zgoraj, je obračunavanje DDV odvisno od tega komu je bila storitev namenjena in kje je bila opravljena.

Primer: Če je storitev opravljena za zavezanca iz Avstrije tudi za kraj opravljanja storitve štejemo Avstrijo.

Glede na zakon zavezanec za opravljene storitve v drugo članico EU, pravnemu subjektu z ID št. za DDV izstavi račun brez obračunanega slovenskega DDV. Na račun mora navesti svojo slovensko ID za DDV, prav tako pa ne sme pozabiti na navedbo ID št. za DDV kupca v drugi članici EU.

Poleg tega je potrebno biti pri izstavitvi računa kot atipični davčni zavezanec pozoren tudi na obrnjeno davčno breme. Tako namesto, da se obračuna slovenski DDV, na računu atipični davčni zavezanec navede klavzulo, da gre za za obrnjeno davčno obveznost, saj se DDV ne obračuna skladno s 25/1. členom ZDDV-1.

Klavzula mora izgledati takole: »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 25. čl. ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost; DDV ni obračunan v skladu s 44. členom Direktive Sveta EU 2006/112/ES – obrnjena davčna obveznost. VAT is not charged according to the Article 44 of the Directive EU 2006/112/ES – reverse charge (for recipient).«

Atipični davčni zavezanec davka ne obračuna še v naslednjih primerih:

  • če račun izstavlja nezavezancu za DDV iz druge članice EU,
  • zavezancu za DDV v Sloveniji,
  • končnemu potrošniku v Sloveniji.

Je za atipičnega davčnega zavezanca potrebno oddati vlogo?

Veliko vprašanj se nanaša tudi na registracijo v sistem. Pravzaprav skoraj vse poteka preko aplikacije eDavki, lahko pa tudi preko evem portala, kjer se pred pričetkom poslovanja odda zahtevek za izdajo ID št. za DDV. Gre za obrazec, ki ga najdemo pod imenom DDV-P2.

Ne pozabimo na mesečno poročanje davčnemu organu

Po tem, ko je zavezanec registriran v sistemu, mora mesečno poročati davčnemu organu. To stori preko obrazcev, ki ju imenujemo DDV-O in RP-O (rekapitulacijsko poročilo).

Poročanje se opravi tako, da zavezanec vsak mesec odda obrazec DDV-O (tudi, če v tem mesecu ni bilo nobenega izdanega računa v EU). Poleg tega za mesec, v katerem so bili izdani računi v EU, se do 20. v mesecu za pretekli mesec skupaj z DDV-O obrazcem odda tudi RP-O rekapitulacijsko poročilo.

Leave a Comment

Scroll to Top