Računovodske storitve

Komu so namenjene naše računovodske storitve?

Nudimo celovito računovodsko in svetovalno podporo za samostojne podjetnike, družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), društva, kmete, zavode in start-up podjetja. Zagotavljamo storitev, prilagojeno vaši dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja ter individualnim željam.

Poslovne knjige vodimo po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Dokumentacijo vam uredimo in poknjižimo. Poleg tega pa obračunamo tudi:

  • plače in prispevke,
  • potne stroške,
  • DDV,
  • amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev,
  • naredimo fakture,
  • vodimo knjigo prejetih in izdanih faktur,
  • v skladu z veljavno zakonodajo izdelamo računovodska, poslovna in letna poročila.

Davčno svetovanje

Posvetimo se vsakemu izzivu posebej in vam svetujemo pri optimizaciji davčnih vidikov poslovanja.

Obračun plač in zaposlovanje

Nudimo strokovno in zanesljivo izvedbo obračuna plač, pomoč pri zaposlovanju in pridobivanju dovoljenj. Pozorni smo na spremembe in novosti.

Vodenje poslovnih knjig

Vodenje evidence prihodkov in odhodkov je bistvenega pomena, saj pomaga razumeti denarni tok in je osnova za letno davčno napoved.

Računovodske storitve

Nudimo širok nabor storitev, ki jih prilagodimo vašim individualnim potrebam: vse od vodenja glavne knjige in vseh vrst davčnih evidenc, prek saldakontov kupcev in dobaviteljev, registra osnovnih sredstev, obračuna osebnih dohodkov, regresa, dnevnic, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin in podobnih postavk do vodenja pomožnih evidenc, kot so materialno in blagovno knjigovodstvo, fakturiranje, obračun obresti, vsa poročila in zaključni računi za AJPES in DURS, vodenje statistik in drugo.

Na osnovi obsega vašega poslovanja in vrste dejavnosti vam svetujemo pri izbiri storitve, hkrati pa se prilagodimo vašim željam. Omogočamo storitve elektronskega poslovanja in opravljanje celotnega ali delnega plačilnega prometa.

Z odličnim poznavanjem delovne zakonodaje smo v pomoč pri vodenju kadrovskih evidenc, sestavi pogodb o zaposlitvi, pridobivanju sredstev za nove zaposlitve, pridobivanju delovnih dovoljenj za delavce iz tretjih držav, prekinitvi delovnih razmerij zaradi kadrovskega viška, določitvi letnih dopustov in podobno.

Davčno in finančno svetovanje

Ker poznamo vaše poslovanje, vam zagotovimo ustrezno davčno načrtovanje in iskanje najugodnejših rešitev na področju davčne zakonodaje. Ob upoštevanju zakonodaje in doslednem spremljanju davčnih olajšav skrbimo za ustrezno znižanje vaših davčnih obremenitev.

Na podlagi izkušenj in znanj, ki jih nenehno izpopolnjujemo, omogočamo optimizacijo davčnih obveznosti. Skrbimo za optimizacijo na področju davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov ter prispevkov.

Finančno svetovanje zajema pripravo dokumentacije za banke in druge finančne ustanove. Aktivno sodelujemo pri pripravi vseh potrebnih dokumentov za pridobitev bančnih kreditov, leasingov in subvencij.

Želite preprosto in hitro zamenjati vaše trenutno računovodstvo?

Postopek zamenjave računovodskega servisa ni zahteven, kljub vsemu pa se moramo pri tem zavedati nekaterih dejstev.

Najprimernejši trenutek za prehod z obstoječega računovodskega servisa k nam je po oddanih zaključnih računih ali pa že takoj po novem letu, čeprav se lahko prehod izvede kadarkoli v letu.

Želite spoznati našo ekipo?

Za seboj imamo več kot 25 let uspešnega poslovanja. Vsako leto se udeležujemo dodatnih izobraževanj, da smo na tekočem z vsemi novostmi.

Scroll to Top