O nas

Danica se profesionalno ukvarja s področjem knjigovodstva in računovodstva že od leta 1993. Samostojno dejavnost je pričela opravljati leta 1996.

Na Ljudski univerzi Ptuj je opravila 250 urno usposabljanje za računovodska in knjigovodska dela (2002, št. 2075/02).

Diplomirala je na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru in pridobila višješolski naziv ekonomistka (2002, št. 14142).

Na GZS v Ljubljani je opravila izpit, da je usposobljena za računovodska in knjigovodska dela (2002, št. 92/U03).

Vsakoletno se udeležuje seminarjev s tematiko sprememb s področij zaključnih računov, spremembe zakonodaje in drugih novosti.

Narava dela zahteva, da se nenehno izpopolnjuje, saj je to nujno potrebno za celovito obvladovanje gospodarskega prava, delovno pravne zakonodaje in področja računovodstva.

Naše reference :

  • Poslovne knjige vodimo za s.p., d.o.o. in društva že od leta 1996,
  • naše stranke uspešno poslujejo na področjih trgovskih in storitvenih dejavnosti,
  • sodelujemo z več, kot 40 poslovnimi partnerji,
  • storitve opravljamo v skladu s SRS, Zakonom o računovodstvu in veljavno zakonodajo,
  • zavarovano imamo računovodsko poklicno odgovornost,
  • materialno in računovodsko področje opravljamo tudi na daljavo ali pri stranki.